Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

 

Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις
για τη συγχώνευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας με την Παγκρήτια Τράπεζα

 

1) Τι σημαίνει η συγχώνευση των δύο Τραπεζών;
Η  συγχώνευση των δυο πιστωτικών ιδρυμάτων σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται σε δύο φάσεις: α) Τη νομική συγχώνευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28.12.2023 με την καταχώρηση της σύμβασης συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ  και  β) Τη λειτουργική  συγχώνευση η υλοποίηση της οποίας  θα αρχίσει αμέσως μετά τη νομική συγχώνευση και θα ολοκληρωθεί με την ενοποίηση του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων.
Με την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης, η Παγκρήτια Τράπεζα καθίσταται καθολική διάδοχος, αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της  απορροφώμενης  Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και περιέρχονται σε αυτήν όλες ανεξαιρέτως οι δραστηριότητες της δεύτερης, συμπεριλαμβανομένων του δικτύου καταστημάτων της, των καταθέσεων και των δανειακών της προϊόντων.

 

2) Θα μπορώ να εξυπηρετήσω τις ανάγκες μου ή τις ανάγκες της επιχείρησής μου όπως πριν;
Θα συνεχίσετε να εξυπηρετείτε τις ανάγκες σας με διευρυμένες δυνατότητες και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντων μέσω του υφιστάμενου δικτύου καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

3) Θα συνεχίσω να εξυπηρετούμαι από το ίδιο κατάστημα ή θα πρέπει να μεταβώ σε κάποιο άλλο κατάστημα;
Έχουμε μεριμνήσει ώστε να εξακολουθήσετε να εξυπηρετείστε από το κατάστημα συνεργασίας σας.

 

4) Ως πελάτης της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας μπορώ να εξυπηρετούμαι από το Δίκτυο Καταστημάτων της Παγκρήτιας Τράπεζας;
Η δυνατότητα εξυπηρέτησής σας από το Δίκτυο Καταστημάτων της Παγκρήτιας Τράπεζας θα ενεργοποιηθεί με την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης και την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των δύο Τραπεζών.

 

5) Απαιτείται να προσκομίσω κάποιο δικαιολογητικό για να αποδείξω τη σχέση μου με την Τράπεζα;
Έχουμε λάβει μέριμνα ώστε η σχέση σας να μεταφερθεί χωρίς κάποια ενέργεια από μέρους σας. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εφόσον απαιτηθεί επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

 

6) Από πού μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη νέα Τράπεζα;
Τα στελέχη  των καταστημάτων μας είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχουν πληροφορίες για τη συγχώνευση και για τον τρόπο λειτουργίας μετά από αυτή. Πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Παγκρήτιας Τράπεζας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.pancretabank.gr.

 

7) Διαθέτω λογαριασμό ταμιευτηρίου – προθεσμίας. Απαιτείται κάποια ενέργεια από μέρους μου;
Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους σας. Η καταθετική σχέση σας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, μεταφέρεται στην Παγκρήτια Τράπεζα με τους ίδιους όρους. Ειδικότερα, εάν τηρείτε προθεσμιακούς λογαριασμούς τα στελέχη του Καταστήματος συνεργασίας σας θα σας ενημερώσουν για τις δυνατότητες που έχετε στη διάθεσή σας κατά τη λήξη τους.

 

8) Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ την χρεωστική μου κάρτα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας;
Η χρήση της κάρτας σας για την πραγματοποίηση τόσο ηλεκτρονικών συναλλαγών όσο και συναλλαγών με φυσική παρουσία θα συνεχίσει να πραγματοποιείται χωρίς καμία μεταβολή, όπως συνηθίζατε μέχρι σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τη μέθοδο ταυτοποίησης χρήστη κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών στο Internet.

 

9) Έχω χρεωστική κάρτα η οποία πρόκειται να λήξει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα λάβω ανανέωση και τι θα αναγράφεται στο πλαστικό της; 
Πριν από την ημερομηνία λήξης της χρεωστικής σας κάρτας γίνεται αυτόματα έκδοση νέας. Το εικαστικό της κάρτας σας θα συνεχίσει να είναι το ίδιο, εάν η ανανέωση της κάρτας σας πραγματοποιηθεί  πριν από την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης.

 

10) Θα αλλάξει κάτι όσον αφορά στο όριο χρήσης της χρεωστικής κάρτας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας;
Τα όρια χρήσης της κάρτας σας (ημερήσιο όριο αγορών και αναλήψεων) θα παραμείνουν τα ίδια. Για οποιαδήποτε μεταβολή τους θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης καρτών 23210 98060.

 

11) Θα μου αντικαταστήσετε τη χρεωστική κάρτα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας με την αντίστοιχη της Παγκρήτιας Τράπεζας;
Η κάρτα  της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά κατόπιν της νομικής συγχώνευσης. Για την αντικατάσταση της κάρτας σας θα υπάρξει νεότερη επικοινωνία.

 

12) Τι θα κάνω εάν ξεχάσω το PIN της χρεωστικής κάρτας που έχω και χρησιμοποιώ;
Στην περίπτωση που επιθυμείτε την επανέκδοση του προσωπικού αριθμού ασφαλείας (PIN) της κάρτας σας μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης καρτών και να αιτηθείτε την επανέκδοσή του.

 

13) Θα μπορώ να χρησιμοποιώ τη χρεωστική μου κάρτα στο δίκτυο ΑΤΜ της Παγκρήτιας Τράπεζας;
Εκτός από το υφιστάμενο δίκτυο της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την χρεωστική σας κάρτα και στα ΑΤΜ του δικτύου της Παγκρήτιας Τράπεζας. Η χρήση στο δίκτυο ΑΤΜ της Παγκρήτιας Τράπεζας θα γίνεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για συναλλαγές ανάληψης μετρητών.

 

14) Διαθέτω λογαριασμό όψεως για την επιχείρησή μου. Απαιτείται κάποια ενέργεια από μέρους μου;
Η επιχειρηματική σχέση σας με την Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, μεταφέρεται στην Παγκρήτια Τράπεζα με τους ίδιους όρους. Έχουμε λάβει μέριμνα να σας ενημερώσουμε εγκαίρως σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής και να σας καθοδηγήσουμε σχετικά.

 

15) Στην επιχείρησή μου χρησιμοποιώ POS της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας. Τι θα πρέπει να κάνω για να συνεχίσω να το χρησιμοποιώ για τις συναλλαγές των πελατών μου;
Δεν θα απαιτηθεί από πλευράς σας καμία ενέργεια. Η συσκευή POS θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως μέχρι πρότινος. Για την υποστήριξη της χρήσης της συσκευής θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμμή υποστήριξης που σας έχει δοθεί.

 

16) Η επιχείρησή μου έχει λάβει δάνειο από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας. Απαιτείται κάποια ενέργεια από μέρους μου;
Η δανειακή σχέση σας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας μεταφέρεται στην Παγκρήτια Τράπεζα με τους ίδιους όρους, έως την προγραμματισμένη ανανέωσή της. Κατά την προετοιμασία για την ανανέωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι του καταστήματος εξυπηρέτησής σας θα είναι σε θέση να σας προτείνουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

 

17) Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ την Ηλεκτρονική Τραπεζική της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας;
Η χρήση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής τόσο μέσω υπολογιστή (web) όσο και μέσω εφαρμογής (application) θα συνεχιστεί χωρίς καμία μεταβολή.
Δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε την διεύθυνση που πληκτρολογείτε ή έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας, (https://web.cmbank.gr).

 

18) Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τους Τηλεφωνικούς Αριθμούς της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας;
Η εξυπηρέτησή σας θα συνεχιστεί τόσο στο Τηλεφωνικό Αριθμό (+30) 23210 98037 (08:00 – 14:00) όσο και στη γραμμή εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (+30) 23210 98060 (08:00 – 14:00).

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ