Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Ισολογισμοί Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε ή να δείτε όλους τους Ισολογισμούς της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών

Ισολογισμός έτους 2017

Προβολή Λήψη

Οικον. Καταστ ΔΠΧΠ 2017

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2016

Προβολή Λήψη

Οικον. Καταστ ΔΠΧΠ 2016

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2015

Προβολή Λήψη

Οικον. Καταστ ΔΠΧΠ 2015

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2014

Προβολή Λήψη

Οικον. Καταστ ΔΠΧΠ 2014

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2013

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2012

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2011

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2010

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2009

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2008

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2007

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2006

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2005

Προβολή Λήψη

Ισολογισμός έτους 2004

Προβολή Λήψη