Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Εντός του 2019 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας, το Ν.1667/1986 και το Ν.4261/2014, όπως ισχύουν, στο νέο ΔΣ θα πρέπει να εκλεγούν δύο (2) εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων αποδεδειγμένα , το ένα (1) να είναι μόνιμος κάτοικος της Π.Ε. Σερρών και το δεύτερο (2) να είναι μόνιμος κάτοικος Π.Ε. Πιερίας, στην οποία η Συνεταιριστική Τράπεζα διατηρεί σε λειτουργία κατάστημα. Τα εκτελεστικά μέλη , θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και θα διευθύνουν πλήρως την δραστηριότητα της Τράπεζας.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝΠΕ προκηρύσσει  την Σύμβαση για Τεχνικό Ασφαλείας διάρκειας  2  (δύο) ετών.

Στα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη, γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012