Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι η μόνη αμιγής Συνεταιριστική Ασφαλιστική Εταιρεία στην Ελλάδα με ένα αξιόλογο ανθρώπινο κεφάλαιο, ισχυρό οικονομικό πυρήνα, σημαντικό κύκλο εργασιών σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, ευρεία κοινωνική αποδοχή, σύγχρονα ασφαλιστικά προϊόντα και εκτεταμένο δίκτυο παραγωγής.
Με την τεχνογνωσία και την υποστήριξη των Ευρωπαίων Μετόχων της, δημιουργεί και προωθεί διαρκώς στην αγορά νέα, ολοκληρωμένα και πρωτοποριακά προϊόντα.
Προσφέρει τη σιγουριά, με μια σειρά καλύψεων σε ποικιλία κινδύνων δραστηριοποιούμενη σε όλη την Ελλάδα μέσω 850 σημείων πώλησης, σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους:

ΑΣΦΑΛΕΙΙΕΣ
 • Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων
 • Αυτοκινήτων και Γεωργικών Μηχανημάτων
 • Αστικής Ευθύνης Σκαφών Αναψυχής
 • Νομικής Προστασίας
 • Οδικής Προστασίας
 • Μεταφερομένων Εμπορευμάτων
 • Προσωπικών Ατυχημάτων
 • Γενικής Αστικής Ευθύνης
 • Πιστώσεων
 • Κλοπής
 • Ζωής
 • Ομαδικά, Συνταξιοδοτικά
 • Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευαστή και Συναρμολογήσεως, κ.ά.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΠΑΡΟΧΕΣ που δίνονται σε όλα μας τα πακέτα:
•Κάλυψη εξόδων πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς.
•Κάλυψη εξόδων έκδοσης αδειών, μελετών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων.
•Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης (καινούργιου) για την οικοδομή.
•Κάλυψη εξόδων καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και απομάκρυνσης ερειπίων (έως το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας).
•Κάλυψη περιεχομένου στην προσωρινή διεύθυνση.
•Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή των ασφαλιζομένων κεφαλαίων.
•Δωρεάν προστασία από τη διακύμανση του πληθωρισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με γνώμονα πάντα την κάλυψη των αναγκών των πελατών της, έχει δημιουργήσει δύο προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικών κινδύνων, το «ΒΑΣΙΚΟ Πρόγραμμα Ασφάλισης Επαγγελματικής Στέγης» και το «Πρόγραμμα Ασφάλισης ‘ΠΟΛΥ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ’ Επαγγελματικής Στέγης».
Τα δύο αυτά προγράμματα απευθύνονται σε επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, που επιθυμούν με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα να προστατευτούν έναντι των κινδύνων που μπορούν να τους προκαλέσουν μικρές ή ανεπανόρθωτα μεγάλες ζημιές.
Ταυτόχρονα με την άριστη και άμεση εξυπηρέτηση της Εταιρίας μας, έχουν την εγγύηση ότι σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς θα μπορέσουν γρήγορα και αποτελεσματικά να επαναφέρουν την επιχείρηση τους στην ομαλή λειτουργία της.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥΣ
Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δύο πιο κάτω προγραμμάτων ασφάλισης
επαγγελματικής στέγης :

1. «ΒΑΣΙΚΟ»
o Πυρκαγιά
o Κεραυνός
o Καπνός
o Πυρκαγιά από Δάσος
o Έκρηξη
o Πτώση Αεροσκάφους
o Πρόσκρουση Οχήματος
o Αξία Αντικατάστασης Καινούργιου
o Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων
o Έξοδα έκδοσης Αδειών & Αμοιβών Αρχιτεκτόνων, μηχανικών
o Ζημιές κατά την πυρόσβεση

2. «ΠΟΛΥ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
o Ό,τι και στο «ΒΑΣΙΚΟ» , και επιπλέον:
o Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Διαδηλώσεις, Οχλαγωγίες
o Τρομοκρατικές Ενέργειες
o Κακόβουλες Ενέργειες
o Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα
o Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό
o Διάρρηξη Σωληνώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διερευνητικών εργασιών
o Τυχαία διαρροή sprinklers
o Ζημιές Διαρρήκτη
o Θραύση Κρυστάλλων
o Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο
o Πτώση Δένδρων
o Έξοδα Φύλαξης Περιουσίας
o Όρος Προνοίας

Οι πιο κάτω καλύψεις παρέχονται όταν ασφαλίζεται το περιεχόμενο της επιχείρησης:
o Βραχυκύκλωμα
o Κλοπή μετά από Διάρρηξη
o Ληστεία Ταμείου
o Ληστεία Συνταγών (ισχύει για την ασφάλιση φαρμακείων)
o Καταστροφή Συνταγών από καλυπτόμενο κίνδυνο (ισχύει για την ασφάλιση
    φαρμακείων εάν έχει δηλωθεί η αξία των συνταγών)
o Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης & Μεταφοράς Ασφαλισμένου Περιεχομένου
o Αλλοίωση Εμπορευμάτων
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Ασφάλιση επιβίωσης με την εγγυημένη καταβολή κεφαλαίου και επιστροφή
ασφαλίστρων στο θάνατο .

ΣΥΝΤΑΞHΣ
Συνταξιοδοτική ασφάλιση με επιστροφή ασφαλίστρων στο θάνατο με
εγγυημένη περίοδο καταβολής (για 5, 10, 15 ή 20 χρόνια) ή χωρίς εγγυημένη περίοδο.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
-Απλή πρόσκαιρη θανάτου .
-Απλή πρόσκαιρη θανάτου μειούμενου κεφαλαίου.
-Ισόβιος ασφάλιση ισοβίων πληρωμών.
-Ισόβιος ασφάλιση περιορισμένων πληρωμών.

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
-Μικτή ασφάλιση ενός ατόμου.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
-Αποταμιευτική επενδυτική ασφάλιση “ΣΤΟΧΟΣ ΖΩΗΣ”

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Με τις συμπληρωματικές καλύψεις προσφέρουμε στον ασφαλισμένο μας ένα πλήρες σχέδιο προστασίας για όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συμβούν σε αυτόν και την οικογένειά του.
Οι συμπληρωματικές καλύψεις στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι συνολικά δεκαπέντε (15) και χωρίζονται ανάλογα με τη βασική ανάγκη που καλύπτουν σε τέσσερις κατηγορίες.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
-Rider – Απλή πρόσκαιρη θανάτου συμπληρωματική στο κεφάλαιο της Βασικής ασφάλισης.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
-Α.Π.Α: Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου.
-Α.Π.Α.Σ: Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητάς Συμβαλλομένου (αφορά παιδικά Σ/λ μόνο).

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
-Μ.Ο.Α: Κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου από ασθένεια ή ατύχημα.
-Θ.Α: Κάλυψη Θανάτου από ατύχημα. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από ατύχημα, καταβάλλεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο στους
δικαιούχους, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση που ο θάνατος προέρχεται από τροχαίο.
-Μ.Ο.Μ.Α.: Κάλυψη Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Αναπηρίας του ασφαλισμένου από ατύχημα.
-Ι.Φ.Ε.: Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών εξόδων του ασφαλισμένου από ατύχημα.
-Α.Ε.ΑΤ.: Κάλυψη Απώλειας εισοδήματος του ασφαλισμένου από ατύχημα μόνο.
-Α.Ε.ΑΤ/ΑΣ.: Κάλυψη Απώλειας εισοδήματος του ασφαλισμένου από ατύχημα ή ασθένεια.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
-Κ.Ε.Α.: Κάλυψη σοβαρών ασθενειών.
-Ε.Ν.Π.: Επίδομα Νοσηλείας - Ανάρρωσης.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
-ΝΠ-Υ. : Νέα Υπερευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη.
-S- ΝΠ. : Νέα Super Νοσοκομειακή Περίθαλψη.
-Μ- ΝΠ.: Νέα Μεγίστη Νοσοκομειακή Περίθαλψη.

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
-ΕΞ.Δ.: Δαπάνες Eξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (εξωνοσοκομειακά).
Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική διαβλέποντας τις εξελίξεις στον χώρο της παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας και θεωρώντας πως θα αποτελέσουν μια μόνιμη τάση την επόμενη 20ετία, δημιούργησε ένα νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών μονάδων για την παραγωγή ενέργειας.
Σχεδιάσαμε το πρόγραμμα αυτό έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την κάλυψη αυτών των εγκαταστάσεων από τους βασικότερους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την εύρυθμη λειτουργία τους. Έχουμε επίσης λάβει υπόψη μας την οικονομική αβεβαιότητα που μπορεί να προκαλέσει η επέλευση ενός τέτοιου κινδύνου στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και είμαστε σε θέση να παρέχουμε συμπληρωματικά την κάλυψη της Διακοπής της Λειτουργίας της επιχείρησης με σκοπό να καλύψουμε τις οικονομικές απώλειες οι οποίες τυχόν επακολουθήσουν καλυπτόμενης υλικής ζημιάς.Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εξειδικευμένου αυτού προγράμματος επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή. Θα θέλαμε να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι για την πληρέστερη κάλυψη των φωτοβολταικών εγκαταστάσεων το πρόγραμμα αποτελείται από δύο ασφαλιστικά προϊόντα:

α) Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης (EAR), η οποία καλύπτει την κατασκευή και συναρμολόγηση των εγκαταστάσεων και

β) Ασφάλιση Πυρός & Συμπληρωματικών κινδύνων, η οποία καλύπτει τις
εγκαταστάσεις αμέσως μόλις τεθούν σε λειτουργία.
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- Πρόσωπα, Καλύψεις, Όρια κάλυψης Αστικής Ευθύνης
- Ασφαλισμένη αξία
- Πράσινες κάρτες

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ
- Προστασία Β/Μ
- Επεκτάσεις Αστικής Ευθύνης
- Πυρκαγιά
- Ολική Κλοπή
- Μερική Κλοπή
- Θραύση Κρυστάλλων
- Ίδιες Ζημίες(Μικτή)
- Ενοικίαση αυτ/του λόγω Πυρκαϊάς ή Ολικής κλοπής ή Μικτής
- Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού – Ιδιοκτήτη
- Νομική Προστασία
- Οδική Προστασία
- AUTOHELP ( ΔΩΡΕΑΝ φροντίδα ατυχήματος )

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ