Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 25-04-2019 και σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, καλούνται τα μέλη της σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 05-06-2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:00 π.μ στο Κεντρικό Κατάστημα της Συνεταιριστικής Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Βασιλείου και Νικ. Πλαστήρα στις Σέρρες, για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης και τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων.
 Ο χώρος ή οι χώροι διενέργειας των αρχαιρεσιών θα γνωστοποιηθούν προς τα μέλη με ανακοίνωση στον Τύπο και στα καταστήματα της Τράπεζας.
 Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που έλαβε χώρα την 30-05-2018.
 Τα φυσικά πρόσωπα μέλη συμμετέχουν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Φυσικά πρόσωπα που κατέχουν πάνω από είκοσι (20) μερίδες μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίσουν με εξουσιοδότηση.
 Τα Νομικά πρόσωπα- μέλη του Συνεταιρισμού που δεν έχει λήξει η νομιμοποίησή τους, μπορούν να συμμετέχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια των Νόμιμων εκπροσώπων τους ή με αντιπρόσωπο, που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Για τα δε Νομικά πρόσωπα – μέλη που έχει λήξει η νομιμοποίησή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να ανανεωθεί η νομιμοποίησή τους.
 Απαραίτητη είναι η προσκόμιση Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά του.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 12-06-2019 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την 19-06-2019 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα.
Σέρρες 25-04-2019


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ