Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023

Mε την έγκριση της ΤτΕ εξασφαλισμένη οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Σερρών και Πιερίας προωθούν πλέον τη συγχώνευσή τους. Εξετάζουν την είσοδο στρατηγικού επενδυτή αλλά θέλουν και τη διατήρηση του συνεταιριστικού χαρακτήρα με στόχο ως το τέλος του 2020 τα μέλη της νέας Τράπεζας να φτάσουν στις 20.000.

Δύο μακεδονικές συνεταιριστικές Τράπεζες, η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών και η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την έγκριση της Τραπέζης της Ελλάδος, έκαναν το πιο κρίσιμο και καθαριστικό βήμα στο σχεδιασμό τους για την δημιουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την αναπτυξιακή στόχευση των δύο συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων μίλησε στο GrTimes.gr ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Σερρών, δικηγόρος κ. Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου, ο άνθρωπος που κατάφερε να πετύχει στο χρόνο ρεκόρ των τεσσάρων μηνών, την εξόφληση των τευτλοκαλλιεργητών για την παραγωγή του 2017, μέσα από συνδυαστικές κινήσεις που δεν είχαν προηγουμένως δοκιμαστεί στη χώρα και μάλιστα με επιταχυντή μία μικρή περιφερειακή Τράπεζα συνεταιριστικού χαρακτήρα.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, δεμένη με τον αγροτικό και παραγωγικό κόσμο του νομού, επιπλέον δηλώνει δια του προέδρου της και έτοιμη να αναλάβει τη διαχείριση του εργοστασίου ζάχαρης της ΕΒΖ στις Σέρρες, να αναλάβει με δική της χρηματοδότηση τη λειτουργία του ζαχαρουργείου αλλά και συνολικά της παραγωγής και καμπάνιας σε μία περιοχή όπου επί δεκαετίες και ως πριν λίγα χρόνια, το τεύτλο ήταν από τις πιο δυναμικές καλλιέργειες.

Τα χρήματα των καταθετών επενδύονται σε τοπικές παραγωγικές επιχειρηματικές δραστηριότητες με άμεσο αποτέλεσμα τη στήριξη της απασχόλησης.

Στη δημιουργία μίας ισχυρής τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων της περιοχής, προχωρούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Σερρών και Πιερίας, οι οποίες συγχωνεύονται διά απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών-Πιερίας συμμετέχοντας στην προσπάθεια του Επιμελητηρίου Σερρών για την ανάδειξη της Σερραϊκής Επιχειρηματικότητας στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από το Σάββατο 8 έως την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018, σας προσκαλεί στα εγκαίνια του Περιπτέρου 16 του Επιμελητηρίου Σερρών που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 μμ.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Συνέδριο της Ενωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος με θέμα οι «Συνεταιριστικές Τράπεζες στη νέα εποχή».

Ευκαιρία για τη χώρα χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης  χαιρετίζοντας τις εργασίες του συνεδρίου. Ο κ. Δραγασάκης χαρακτήρισε ως ένα καινούριο οικοσύστημα τον προνομιακό χώρο που δημιουργείται στις συνεταιριστικές τράπεζες, μέσα από την ανάδειξη ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, τη διαμόρφωση σχημάτων παροχής μικροπιστώσεων, τη συγκρότηση ενεργειακών κοινοτήτων, την εκμετάλλευση αναπτυξιακών πόρων.
Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε  σε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση ώστε η κατάθεση των αποθεματικών των τραπεζών στην ΤτΕ να μην απειλεί την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος,  κάτι που θα αποτελέσει πρόνοια για τη ρευστότητα μικρότερων συνεταιριστικών τραπεζών.
«Δική μας πεποίθηση είναι ότι οι συνεταιριστικές μορφές οργάνωσης της κοινωνίας όχι μόνο δεν είναι υπολείμματα του παρελθόντος, αλλά συνιστούν πρόδρομες μορφές οργάνωσης του μέλλοντος», κατέληξε ο κ. Δραγασάκης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε., καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ELPIDA RESORT, στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Π.. για την εταιρική χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
Θέμα 2ο : Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2017 έως 31-12-2017 και καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
Θέμα 3ο: Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα από 01-01-2017 έως 31-12-2017
Θέμα 4ο: Ανάγνωση επεξηγηματικής έκθεσης συγχώνευσης.
Θέμα 5ο : Έγκριση σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.
Θέμα 6ο : Διαίρεση (σπλιτ) ονομαστικής αξίας μερίδας από 30 ευρώ σε 3 ευρώ. Ανταλλαγή κάθε παλιάς μερίδας με 10 νέες – μείωση της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας της Τράπεζας Σερρών.
Θέμα 7ο : Το κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών μετά τη συγχώνευση θα αυξηθεί συνεπεία αυτής με το ποσό των 5.792.310,77€ που θα αφορά το κεφάλαιο της συγχωνευόμενης πλέον του ποσού 4.251.062,23€ που αφορά μέρος των ποσών υπέρ το άρτιο και των δύο ιδρυμάτων τα οποία θα κεφαλαιοποιηθούν.
Θέμα 8ο : Έγκριση συγχώνευσης δια απορροφήσεως της Συνεταιριστικής τράπεζας Πιερίας-Ολυμπιακή Πίστη ΣΥΝ.Π.Ε. από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης συγχώνευσης και υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης.
Θέμα 9ο : Τροποποίηση καταστατικού.
Θέμα 10ο: Εκλογή τριών (3) μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων του άρθρου 8 παρ. 4 και 5 του ν. 1667/1986, για την κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 11ο : Έγκριση εγγραφής νέων μελών.


Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.


Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως.
Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες, 07/05/2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ