Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στις Σέρρες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνοδευόμενο από Προσφορά για την προμήθεια ενημερωτικών εντύπων.

Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά:

1)«Γνώρισε τον πελάτη σου» ΤΕΜΑΧΙΑ 1000
Δείγμα
(Παροχή στοιχείων ταυτοποίησης της πελατείας των Τραπεζών Αρχείο PDF 328Κ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

2)«Κωδικοί ΙΒΑΝ και BIC» ΤΕΜΑΧΙΑ 1000
Δείγμα
(ΙΒΑΝ Αυτός ο αριθμός είναι απαραίτητος Αρχείο PDF 1.53 MB)

3)«Οδηγίες απώλειας Ταυτότητας και Διαβατηρίου», ΤΕΜΑΧΙΑ 500
Δείγμα
(Οδηγίες προς τους πολίτες σε περίπτωση κλοπής ή απώλεια Αστυνομικής Ταυτότητας η Διαβατηρίου Ενημερωτικό Έντυπο)

4)«Συναλλαγές σε ΑΤΜ », ΤΕΜΑΧΙΑ 500
Δείγμα
(Συναλλαγές στα ΑΤΜ Αρχείο PDF 705K)

5)Το PIN είναι η υπογραφή μας, ΤΕΜΑΧΙΑ 500
Δείγμα
(Διατραπεζικό ενημερωτικό έντυπο για τους κατόχους καρτών Αρχείο PDF 563k)

6)«ΤΕΚΕ», πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καταθέσεων ΤΕΜΑΧΙΑ 500
(Το δείγμα θα το παραλάβετε από την Τράπεζα μας)

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν στην Τράπεζα μας σε κλειστό φάκελο μέχρι τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2017 και να υποβληθούν ανά δείγμα εντύπου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με την κατάθεση της προσφοράς τους στο διαγωνισμό να φέρουν δείγματα των εκτυπώσεων για έλεγχο της ορθότητας των κειμένων και της ποιότητας των εντύπων (χρώματα, είδος χαρτιού κλπ).

Δείγματα των αντίστοιχων εντύπων έχουν την δυνατότητα να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών http://www.hba.gr/ και συγκεκριμένα στις Εκδόσεις-Ενημερωτικά Έντυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Αθανασίου Δ. Τηλ.2321098030

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή