Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εμπορίας και διάθεσης ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ να καταθέσουν τις προσφορές τους στις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Βασ. Βασιλείου & Νικ. Πλαστήρα, Τ.Κ. 62 122, Σέρρες, στον 2Ο όροφο, τηλ:2321098037.
Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να συμμετέχουν μόνο επιχειρήσεις του Ν. Σερρών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 02-06-2014 ώρα 15:00.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή κατά είδος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
Η λίστα των ειδών που θα περιλαμβάνεται στις προσφορές των ενδιαφερομένων έχει ως εξής και μπορούν αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να την παραλάβουν από τη γραμματεία του Δ.Σ. στον 2Ο όροφο, καθώς και δείγμα των εντύπων προς εκτύπωση:

Κατεβάστε τη λίστα:
ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΥ

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012