Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Μετά την προβλεπόμενη από το καταστατικό διαδικασία, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όπως παρακάτω:

1. Παπαδούδη Μαρία του Ευάγγελου Πρόεδρος

2. Βέρρος Δήμος του Νικολάου Α΄ Αντιπρόεδρος

3. Βελιγρατλής Θωμάς του Αντωνίου Β΄ Αντιπρόεδρος

4. Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος του Νικολάου Γεν. Γραμματέας

5. Στάγκος Δημήτριος του Αιμίλιου Ταμίας

6. Γκότσης Στέργιος του Ευάγγελου Μέλος

7. Ζαραφίδης Ιάκωβος του Εμμανουήλ Μέλος

8. Καπετάνιος Χρήστος του Νικολάου Μέλος

9. Μπεντές Ιωάννης του Δημητρίου Μέλος

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012