Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. και την απόφαση Νο. 01/13-01-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 17:30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο “ACROPOL”,στο 5Ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με κώλυμα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του καταστατικού, που προέκυψε κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου 2014 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 και 5 του καταστατικού της Τράπεζας, τα φυσικά πρόσωπα-μέλη μετέχουν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως και τα νομικά πρόσωπα-μελη διορίζουν τους αντιπροσώπους τους με απόφαση του αρμόδιου κατά το νόμο ή το καταστατικό οργάνου τους.
Κάθε συνεταίρος σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του καταστατικού έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες 13/01/2014

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Σ. Χατζηηλιάδης Χρήστος Γ. Πουρνάρης

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ